Bravura – J.Eliseu (filho)

Bravura – J.Eliseu (filho)
Óleo s/ tela