Lousã – J.Eliseu (filho)

Lousã – J.Eliseu (filho)
Óleo s/ tela