Merenda – J.Eliseu (filho)

Merenda – J.Eliseu (filho)
Óleo s/ tela