Sonhos – J.Eliseu (filho)

Sonhos – J.Eliseu (filho)
Óleo s/ tela