Taberna – J.Eliseu (filho)

Taberna – J.Eliseu (filho)
Óleo s/ tela