Ceifa – J.Eliseu (filho)

Ceifa – J.Eliseu (filho)
Óleo s/ tela